1. Co to jest MegaMatma.pl? 

 

Serwis MegaMatma.pl to nowe technologie w edukacji.  
 
Na jednej stronie portalu www.megamatma.pl zgromadzona jest wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia.  
Treści o wysokiej jakości merytorycznej, odpowiadające nowej podstawie programowej (z rozszerzeniem), recenzowane w całości (pod kątem dydaktycznym i merytorycznym) przez uznanego rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda, tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych.  
 
Wkraczamy w nową erę! Erę uczenia się w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, bez konieczności dźwigania ciężkich książek, poszukiwania starych zeszytów i zbiorów. W jednym miejscu w internecie mamy komplet książek, zbiorów zadań i tablic matematycznych. To właśnie jest MegaMatma.pl
 
MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów i arkuszy maturalnych on-line, powtarzania materiału z poprzednich lat, przypomnienia wzorów i definicji.  
 
Zaoferuj młodzieży to co lubi najbardziej - technologie i nowinki - udostępniaj e-zasoby MegaMatma.pl w swojej bibliotece.

 

2. Kto może korzystać z dostępu do e-zasobów MegaMatma w bibliotece?

 

MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu.

 

1.    dla uczniów szkół: podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2.    dla studentów różnych kierunków

3.    dla rodziców, dziadków i opiekunów, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym w nauce

4.    dla dorosłych, którzy uczą się do matury

5.    dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki