„Poczytaj mi, przyjacielu”

"Biblioteka czytającego przyjaciela” to nowa akcja programu „Poczytaj mi, przyjacielu”.

Ma ona na celu stworzenie miejsc spotkań czytających uczniów z dziećmi.
Uczestnicy akcji stworzą prywatną przestrzeń, za która będą odpowiedzialni.
Projekt ten uczy szacunku do książek i poczucia odpowiedzialności przedszkolaków i uczniów.